Hüppa kohta:


  • eluaasta statistiline väärtus
    statistical value of life year

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Inimese eluaasta rahaline väärtus, mis leitakse kasutades suremistõenäosusi ja inimeste poolt eluaasta jooksul suremistõenäosuste muutmiseks tehtavaid rahalisi kulusid ja saadavaid tulusid.