Hüppa kohta:


  • inimelu statistiline väärtus
    statistical value of life

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Inimese elu rahaline väärtus, mis leitakse kasutades suremistõenäosusi ja inimeste poolt elu jooksul suremistõenäosuste muutmiseks tehtavaid rahalisi kulusid ja saadavaid tulusid.