Hüppa kohta:


 • elukvaliteet
  quality of life (ingl lühend QoL)

  Valdkonnad: Üldmõisted, Terviseökonoomika, Keskkonnatervishoid


  Inimese subjektiivne hinnang oma positsioonile elus tema väärtussüsteemi ja kultuurikeskkonna kontekstis, kus hinnangud on seotud inimese eesmärkide, ootuste, elustandardite ja tajutud probleemidega.
  Keskkonnatervishoid: inimeste aineliste, vaimsete ja sotsiaalsete vajaduste rahuldatus, mis hõlmab kehalist ja vaimset tervist, sotsiaalset ja majanduslikku heaolu, pere- töö- ja sõprussuhteid vms.
  vt: tervisega seotud elukvaliteet