Hüppa kohta:


  • säästetud eluaasta
    life year saved (ingl lühend LYS)

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Eluea pikenemine mingi sekkumise tulemusena võrreldes alternatiivse sekkumisega (oodatav eluiga ravimiga A miinus oodatav eluiga ravimiga B).
    vt: lisandunud eluaasta