Hüppa kohta:


  • lisandunud eluaasta
    life year gained (ingl lühend LYG)

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Mingi sekkumise tulemusena ära hoitud suremuse arvelt võidetud eluaastate arv võrreldes alternatiivse sekkumisega [(oodatav eluiga miinus vanus surma hetkel ravimiga A) miinus (oodatav eluiga miinus vanus surma hetkel ravimiga B)].
    vt: säästetud eluaasta