Hüppa kohta:


  • tervete eluaastate ekvivalent
    healthy-years equivalent (ingl lühend HYE)

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Tervisetulemi mõõtühik hindamaks hüpoteetilist täiusliku tervisega elatud aastate arvu, mis võrdub tegelikus tervislikus seisundis veedetud aastate arvuga (nt 10 aastat haigena võrdub 5 aastat tervena).