Hüppa kohta:


  • täiendkulu
    incremental cost

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Lisakulu, mis tekib uue tervisetehnoloogia kasutamisel võrreldes alternatiivse tervisetehnoloogiaga. Uue tervisetehnoloogia ja alternatiivse tervisetehnoloogia kulu vahe.