Hüppa kohta:


  • täiendkulu tõhususe määr
    incremental cost-effectiveness ratio (ingl lühend ICER)

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Suhtarv, mis näitab tervisetehnoloogia rakendamise täiendavat kulu ühe tulemi ühiku kohta võrreldes alternatiivse tervisetehnoloogiaga (nt kulu QALY või ära hoitud infektsiooni kohta). Uue tervisetehnoloogia ja alternatiivse tervisetehnoloogia kulu vahe jagatud tulemite vahega.