Hüppa kohta:


  • lävendväärtus
    threshold value

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Mudeli sisendparameetri väärtus, mille puhul võrreldavate tervisetehnoloogiate kulud ja tulemid on võrdsed ning ühte tehnoloogiat ei saa eelistada teisele.

    vt: lävend(i)analüüs