Hüppa kohta:


  • majandusliku analüüsi mudel
    economic model

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Tegelikkuse lihtsustatud versioon protsesside (nt haigus) kirjeldamiseks ja majanduslikuks hindamiseks (nt Markovi mudel, otsustuspuu).