Hüppa kohta:


  • Monte Carlo simulatsioon
    Monte Carlo simulation

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Simulatsioonimeetod, mis hindab mudeli tulemusi korduvalt, kasutades igaks simulatsiooniks sobivatest jaotustest (nt normaaljaotus) sisendparameetreid. Simulatsioone korratakse soovitud arv kordi (nt 10 000) ja kõikide simulatsioonide tulemuste põhjal leitakse üks koondväärtus.
    vt: jaotus