Hüppa kohta:


  • Markovi mudel
    Markov model

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Kvantitatiivne modelleerimismeetod, mis kirjeldab mingi protsessi (nt haiguse) muutumist ajas. Modelleerimisel jaotatakse uuritavad terviseseisunditesse vastavalt haiguse arengu etapile ja/või rakendatavatele ravimeetoditele. Seisundite vahelised liikumised toimuvad vastavalt kindlaks määratud üleminekutõenäosustele.
    vt: Markovi (tervise-) seisund, üleminekutõenäosus, Markovi tsükkel