Hüppa kohta:


  • juhtkontrolluuring
    case-control study

    Valdkonnad: Biostatistika, Epidemioloogia

    Vaatlusuuring, milles võrreldavad rühmad on moodustatud tulemi alusel, nt haiguse esinemise alusel. Ekspositsiooni võrreldakse juhtude ja kontrollide hulgas.
    vt: uuringukavand