Hüppa kohta:


  • Markovi (tervise-) seisund
    Markov (health) state

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Markovi mudelis kasutatav kliiniliselt oluline terviseseisund (nt terve, haige, surnud), mida indiviidid läbivad vastavalt kindlaks määratud üleminekutõenäosustele. Markovi seisundid peavad olema üksteist välistavad (indiviid saab korraga olla ühes seisundis) ja kollektiivselt ammendavad (kõik haigusele iseloomulikud seisundid on arvesse võetud).
    vt: Markovi mudel