Hüppa kohta:


  • Markovi tsükkel
    Markov cycle

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Markovi mudelis kasutatav kliiniliselt oluline ajavahemik, mille jooksul terviseseisund võib muutuda ja raviefekt ilmneda. Sõltuvalt haiguse olemusest võib tsükli pikkus olla nt aasta, kuu, nädal.
    vt: Markovi mudel