Hüppa kohta:


  • tsükli keskväärtusega korrigeerimine
    half-cycle correction

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Markovi mudelis tegelikkusega paremini kooskõlas olevate tulemuste saamiseks kasutatav matemaatiline meetod. Seisundite vaheline liikumine toimub Markovi mudelis üks kord, tsükli alguses või lõpus, kuid tegelikkuses on võimalik erinevate seisundite vahel liikuda kogu tsükli jooksul. Seetõttu arvutatakse tulemid (nt inimeste arv, kulu, tervisetulem) mudelis kahe järjestikuse tsükli keskmiste põhjal.