Hüppa kohta:


  • juhtkohortuuring
    case-cohort study

    Valdkonnad: Biostatistika, Epidemioloogia

    Vaatlusuuring, kus juhtudeks on kohordi liikmed, kellel avaldub tulem (nt haigestuvad). Kontrollrühma liikmed valitakse samast kohordist juhuvaliku teel enne jälgimisaja algust ehk enne seda, kui tulem avaldub.
    vt: uuringukavand