Hüppa kohta:


  • kulukasulikkuse analüüs
    cost-utility analysis (ingl lühend CUA)

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Analüüsimeetod, mida kasutatakse alternatiivsete tervisetehnoloogiate kulu ja saadava kasulikkuse ühikutes (nt QALY) väljendatud tulemi võrdlevaks hindamiseks agregeeritud suhtarvuna (nt ICER).