Hüppa kohta:


  • kulu vähendamise analüüs
    cost-minimization analysis (ingl lühend CMA)

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Analüüsimeetod väikseima kuluga tervisetehnoloogia leidmiseks võimalike alternatiivide hulgast eeldusel, et nende meditsiiniline tulem on samaväärne (erinevused tervisetulemites on sisuliselt ebaolulised).