Hüppa kohta:


  • kulutõhususe piirmäär
    cost-effectiveness threshold

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Hind, mida ollakse tinglikult valmis maksma sekkumise tulemusena lisandunud eluaasta (LYG), kvaliteetse eluaasta (QALY) või tervisekaoga kohandatud eluaasta (DALY) eest. Kulutõhususe piirmäär määrab kulutõhususe analüüsi tulemusena leitud täiendkulu tõhususe määra (ICER) tähenduse – kui tulemus jääb allapoole piirmäära, võib sekkumist pidada kulutõhusaks.