Hüppa kohta:


  • kulutõhususe analüüs
    cost-effectiveness analysis (ingl lühend CEA)

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Analüüsimeetod, mida kasutatakse alternatiivsete tervisetehnoloogiate kulu ja saadavate naturaalühikutes väljendatud tulemite (nt säästetud inimelu, vererõhu muutus) võrdlevaks hindamiseks agregeeritud suhtarvuna (nt ICER).
    vt: täiendkulu tõhususe määr