Hüppa kohta:


  • kulu-tulemuse analüüs
    cost-consequence analysis (ingl lühend CCA)

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Analüüsimeetod, mida kasutatakse alternatiivsete tervisetehnoloogiate kulu ja saadavate naturaalühikutes (nt säästetud inimelu, vererõhu muutus) väljendatud tulemite võrdlevaks hindamiseks agregeeritud suhtarvu (nt ICER) leidmata.
    vt: kulutõhususe analüüs