Hüppa kohta:


  • kulu-tulu analüüs
    cost-benefit analysis (ingl lühend CBA)

    Valdkonnad: Terviseökonoomika


    Analüüsimeetod, milles alternatiivsete tervisetehnoloogiate kasutamisega seotud kulusid ja tulemeid hinnatakse rahas.