Hüppa kohta:


  • eelarve mõju analüüs
    budget impact analysis

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Analüüsimeetod uue tervisetehnoloogia kasutusele võtmisega või olemasoleva muutmisega kaasneva rahalise mõju hindamiseks tervishoiuteenuste eest maksjale (nt haigekassale või patsiendile).