Hüppa kohta:


  • rahaline puhastulu
    net monetary benefit (ingl lühend NMB)

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Näitaja, mis kirjeldab sekkumise väärtust rahas, kui maksevalmidus ühe ühiku tervisetulemi kohta on teada. Uue tervisetehnoloogia ja alternatiivse tervisetehnoloogia tulemite vahe korrutatud maksevalmidusega, millest lahutatakse uue tervisetehnoloogia ja alternatiivse tervisetehnoloogia kulude vahe.
    vt: maksevalmidus