Hüppa kohta:


  • kulu kvaliteetse eluaasta kohta
    cost per QALY

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Suhtarv, mis näitab ühe tulemi ühiku (kvaliteetne eluaasta) saavutamiseks tehtud kulu rahalist väärtust. Soovitatav kasutamine lühendina: kulu QALY kohta.