Hüppa kohta:


  • immateriaalne kulu
    intangible cost

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Kulu, mis on seotud patsiendi ja/või tema lähedaste valu ja kannatusega tulenevalt patsiendi tervislikust seisundist (nt luumurd) või tarbitud tervishoiuteenusest (nt keemiaravi) ning mida on keeruline rahas mõõta.