Hüppa kohta:


 • kaudne kulu
  indirect cost

  Valdkonnad: Terviseökonoomika

  - Haiguse või enneaegse surma tõttu vähenev tootlikkus või saamata jääv tulu (nt patsiendi kaotatud tootlikkus väljendatuna töölt puudutud ajana).
  - Kulu, mida on raske otseselt seostada kindla teenuse osutamisega (nt kommunaalkulu).
  vt: otsene kulu