Hüppa kohta:


  • võimestumine
    empowerment

    Valdkonnad: Üldmõisted

    Üksikisiku, grupi ja/või kogukonna suutlikkus korraldada, kontrollida ja juhtida oma elu puudutavaid tegevusi.