Hüppa kohta:


  • sotsiaalmajanduslik staatus
    socioeconomic status

    Valdkonnad: Üldmõisted

    Inimese haridustasemest, sissetulekust või ametist lähtuv positsioon ühiskonnas.