Hüppa kohta:


  • rahvastiku tervis
    population health

    Valdkonnad: Üldmõisted

    Statistiliste ja demograafiliste näitajatega mõõdetav riigi või piirkonna rahvastiku (või selle osa) terviseseisund.