Hüppa kohta:


  • töötervishoid
    occupational health

    Valdkonnad: Üldmõisted

    Töökeskkonna, -korralduslike ja meditsiiniliste meetmete rakendamine töötaja tervisekahjustuste vältimiseks, töö kohandamine töötaja võimetele ning töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamine.