Hüppa kohta:


  • panusosis eksponeeritutel
    attributable risk percent (ing k lühend AR%), etiologic fraction among the exposed, relative risk reduction, attributable fraction among exposed

    Valdkonnad: Epidemioloogia

    Vaadeldava ekspositsiooniga seletatav juhtude osakaal kõikidest juhtudest eksponeeritute hulgas.

    vt: rahvastiku liigrisk, rahvastiku panusosis