Hüppa kohta:


  • terviseedendus
    health promotion

    Valdkonnad: Üldmõisted

    Inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamine ning tervist toetava elukeskkonna sihipärane arendamine.