Hüppa kohta:


  • riskikäitumine
    risk behaviour

    Valdkonnad: Üldmõisted

    Individuaalne käitumisviis, millega võib kaasneda tavapärasest suurem haiguse või vigastuse risk.