Hüppa kohta:


  • ebaõiglus tervises
    health inequity

    Valdkonnad: Üldmõisted

    Välditav terviselõhe eri rahvastikurühmade vahel, mille põhjused asuvad väljaspool individuaalset kontrolli ja mis on oma olemuselt ebaõiglased.