Hüppa kohta:


  • ebavõrdsus tervises
    health inequality

    Valdkonnad: Üldmõisted

    Rahvastikurühmade vahelised erinevused terviseseisundis või tervisemõjurites, mis võivad tuleneda või olla mõjutatud nii bioloogilistest kui ka sotsiaalsetest, keskkondlikest, majanduslikest ja geograafilistest teguritest.