Hüppa kohta:


  • tervisemõjurid
    determinants of health

    Valdkonnad: Üldmõisted

    Individuaalsete, sotsiaalsete, keskkondlike ja majanduslike tegurite kogum, mis mõjutab indiviidide ja rahvastiku tervist.
    sünonüüm: tervise determinandid