Hüppa kohta:


  • ROC-kõvera alune pindala
    area under the curve (ingl lühend AUC)

    Valdkonnad: Biostatistika

    Diagnostilist testi iseloomustav suurus. Näitab, kui tõenäoliselt on haigel testimiseks kasutatava tunnuse väärtus suurem kui tervel (olukorras, kus tunnuse suurem väärtus viitab haigusele) – ja ka vastupidi: kui tõenäoline on, et tervel on testimiseks kasutatava tunnuse väärtus suurem kui haigel, kui tunnuse väiksem väärtus viitab haigusele.