Hüppa kohta:


  • kovariatsioonanalüüs
    analysis of covariance (ingl lühend ANCOVA)

    Valdkonnad: Biostatistika

    Regressioon- ja dispersioonanalüüsi üheaegne kasutamine, et samal ajal analüüsida pideva ja rühmitava tunnuse mõju uuritavale tunnusele. Analüüs näitab, kas sõltuva tunnuse keskmine on erinev rühmitava tunnuse erinevatel tasemetel, kusjuures arvesse võetakse kolmandate tunnuste mõju.