Hüppa kohta:


  • kohandatud šansside suhe
    adjusted odds ratio

    Valdkonnad: Biostatistika

    Šansside suhe, mis iseloomustab kahe tunnuse vahelist seost, arvestades ka kolmandate tunnuste mõju. Saadakse tavaliselt logistilise regressiooni abil.
    sünonüüm: kohandatud šansisuhe