Hüppa kohta:


  • aritmeetiline keskmine
    arithmetic mean

    Valdkonnad: Epidemioloogia

    Tunnuse väärtuste paiknevust iseloomustav valimi põhjal arvutatud näitaja; tunnuse üksikväärtuste summa jagatis üksikväärtuste arvuga.