Hüppa kohta:


  • mükotoksiinid
    mycotoxins

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Keemilised ühendid, mis tekivd teatud tingimustel hallitusseente elutegevuse kõrvalproduktina. Tuntuimad neist on aflatoksiinid, ohratoksiin A, desoksünivalenool, zearalenoon ja fumonisiinid. Nt teravili võib saastuda mükotoksiinidega nii kasvu-, koristus- kui säilitusperioodil.