Hüppa kohta:


  • jäätmekäitlus
    waste handling, waste management

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Tegevus, mis hõlmab jäätmete kogumist, vedu, taaskasutamist ja kõrvaldamist. Kõige olulisem suund peab olema jäätmete tekke vältimine, seejärel korduskasutus, siis taaskasutus ning kõige viimase vahendina jäätmete kõrvaldamine.