Hüppa kohta:


  • ohtlikud jäätmed
    hazardous waste

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Jäätmed, mis oma ohtlike omaduste (mürgised, plahvatusohtlikud, nakkusttekitavad jt) tõttu võivad kahjustadada inimese tervist, vara ja/või keskkonda; nende käitlemisel tuleb arvestada eritingimusi.