Hüppa kohta:


  • jäätmed
    waste

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid


    Inimtegevuses moodustunud, oma tekkimise ajal või tekkekohas kasutuselt kõrvaldatud ained, esemed või nende jäägid; on tekkekohas kõlbmatud, kuid võivad mujal või muul otstarbel kasulikuks osutuda, st neid on võimalik kasutada.
    Vrd: prügi