Hüppa kohta:


  • kanalisatsioon
    wastewater facilities

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Torustik koos lisaseadmete ja ehitistega reo- ja sademevee ärajuhtimiseks, puhastamiseks ja kahjutuks tegemiseks; võib olla ühisvoolne (ühine reo- ja sademeveele) või lahkvoolne (eraldi reoveele ja sademeveele).