Hüppa kohta:


  • reovesi
    waste water

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Olmes või tootmises kasutuses olnud vesi, mille keemiline koostis või muud omadused on halvenenud üle kahjutuspiiri; enne suublasse juhtimist vajab puhastamist; samuti reostunud sademevesi.
    vrd: heitvesi