Hüppa kohta:


  • heitvesi
    effluent

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Inimkasutuses olnud ja seejärel suublasse juhitav vesi, mis võib olla reostatud või puhas (nt jahutusvesi); samuti kanalisatsiooni kaudu ärajuhitav sademevesi.
    vrd: reovesi