Hüppa kohta:


  • põhjavesi
    ground water

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Maapõues sisalduv vesi; mineraalvesi on põhjavee alaliik.